Όροι χρήσης

Όροι παροχής υπηρεσιών

2.Κρατήσεις

Προκειμένου να κάνετε κράτηση θέσης σε κάποιο από τα ταξίδια μας, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής με την, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, προκαταβολή που αφορά το ταξίδι σας.

3.Πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού εμβάσματος. Το τελικό υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί 25 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδίου. Εάν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε εγκαίρως, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Πολιτική ακύρωσης

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την εκδρομή σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως. Αφότου λάβουμε την ειδοποίηση σας, η ακύρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί περισσότερες από 60 ημέρες πριν την αναχώρηση σας, θα επιστραφεί οποιοδήποτε καταβληθέν ποσό εκτός από την προκαταβολή.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις 59-26 ημέρες πριν την αναχώρηση σας, το 50% της τιμής του ταξιδίου θα καταπέσει.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από 25 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης σας, το 100% της τιμής του ταξιδίου θα καταπέσει.

Σημαντική σημείωση :Εάν δεν εξοφλήσετε 25 ημέρες πριν την εκδρομή, δεν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας ή δεν απαντήσετε στα μηνύματα μας, η Greek Philosophy Experiences διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το υπολειπόμενο πληρωτέο ποσό στην δοθείσα πιστωτική κάρτα και να ελευθερώσει τη θέση σας. Οποιοδήποτε ποσό καταπέσει, το οποίο μετά δεν καταβάλλετε στην Greek Philosophy Experiences, θα αναζητηθεί από εσάς προς ανάκτηση από την Greek Philosophy Experiences ως χρέος οφειλόμενο και πληρωτέο. Σκεφτείτε την ταξιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να προστατέψετε το κόστος του ταξιδίου σας σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας ή αδυναμίας για άλλους λόγους να παρευρεθείτε.

  1. Αλλαγές / Ακυρώσεις Ταξιδίου

ΑΛΛΑΓΕΣ: Η Greek Philosophy Experiences διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές κριθούν απαραίτητες από την ομάδα μας, τους αρχηγούς του ταξιδιού, τους καθηγητές ή τους συνοδούς. Στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον τόπο, τον καθηγητή, το πρόγραμμα ή οποιαδήποτε πλευρά της εκδρομής εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών (φυσική καταστροφή, ασθένεια, κοινωνική αναταραχή, θάνατο, παύση λειτουργίας ή οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη συνθήκη) θα προσφέρουμε τα ακόλουθα στους καλεσμένους μας που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν εξαιτίας των αλλαγών:

Μεταφορά της προκαταβολής σας σε μια μελλοντική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία της τρέχουσας εκδρομής. Όλες οι άλλες πληρωμές θα καταπέσουν και η Greek Philosophy Experiences δεν θα είναι υπεύθυνη για την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ή άλλου τύπου αποζημίωση πέραν της μεταφοράς της προκαταβολής.

Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε παντελώς την εκδρομή λόγω των αλλαγών, θα ισχύει η συνήθης πολιτική ακύρωσης (βλέπε ανωτέρω). Η Greek Philosophy Experiences δεν ευθύνεται για την αποζημίωση ή την επιστροφή οποιουδήποτε καταβληθέντος ποσού, εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε λόγω των αλλαγών.

Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι απαιτείται ταξιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να μπορέσετε να εγείρετε αξιώσεις συνεπεία των αλλαγών και να σας αποζημιωθούν κάποια από τα έξοδα σας από την ταξιδιωτική ασφάλιση που απαιτούμε ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο καθώς και για άλλες ιατρικές και ταξιδιωτικές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Στην σπάνια περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους της Greek Philosophy Experiences, θα προσφέρουμε τη δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο ταξίδι ή πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας. Η Greek Philosophy Experiences δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα ή ζημίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ακύρωσης του ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προετοιμασίας, των αεροπορικών εισιτηρίων, των ταξιδιωτικών εγγράφων ή άλλων εξόδων. Η Greek Philosophy Experiences διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση στην περίπτωση που έχουν κάνει κράτηση πολύ λίγα άτομα, στην οποία περίπτωση θα σας δοθεί πλήρης επιστροφή οποιασδήποτε και όλων των πληρωμών που έχουν γίνει στην Greek Philosophy Experiences. Δεν θα δικαιούστε να διεκδικήσετε οποιοδήποτε επιπλέον ποσό ή να αναζητήσετε αποζημίωση για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, έξοδα ή ζημία (είτε άμεση είτε έμμεση) ή για οποιαδήποτε απώλεια χρόνου ή ταλαιπωρία μπορεί να προκύψει από αυτή την ακύρωση (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των χρεώσεων βίζας, διαβατηρίου και εμβολιασμού ή αναχώρησης, αγορές εξοπλισμού, φόρους αεροδρομίου και αεροπορικής εταιρίας).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Η Greek Philosophy Experiences απαιτεί κάθε μέλος του ταξιδίου να αγοράσει ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση για το ταξίδι του και για διεθνείς και για εγχώριες εκδρομές. Συστήνουμε να συμπεριλάβετε την «ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο» στο ασφαλιστήριο σας. Θα πρέπει να αγοράσετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να περιλαμβάνει ιατρική κάλυψη. Σας προτείνουμε να αγοράσετε ασφάλιση εντός 1-2 εβδομάδων αφότου πραγματοποιήσετε την πρώτη πληρωμή του ταξιδίου σας (π.χ. κράτηση πτήσης ή εκδρομής) προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη τιμή και την καλύτερη κάλυψη.

  1. Ταξιδιωτικά Έγγραφα και Εμβολιασμοί

Αποτελεί ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη να εκδώσει όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της βίζα και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά. Πληροφορίες αναφορικά με τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται ανά ταξίδι στην ιστοσελίδα μας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιο λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους του ταξιδίου σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να πραγματοποιήσετε τα σωστά εμβόλια. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την πλησιέστερη κλινική ταξιδιωτικής ιατρικής για να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές.

ΑΠΟΔΟΧΗ

  1. Αποδοχή Κινδύνων– Ανάληψη Ευθύνης

Αν και η Greek Philosophy Experiences έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, αναγνωρίζω ότι αυτή η δραστηριότητα ενέχει κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κινδύνων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς να καταστρέψουν τη μοναδική φύση αυτής της δραστηριότητας. Τα ίδια στοιχεία που συμβάλλουν στο μοναδικό χαρακτήρα αυτής της δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ή ζημία στον Συμμετέχοντα συμπεριλαμβανομένου του τραυματισμού από ατύχημα, της ασθένειας ή σε ακραίες περιπτώσεις, του μόνιμου τραυματισμού, της αναπηρίας ή του θανάτου και επίσης μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή ή απώλεια περιουσίας. Ακολούθως περιγράφονται κάποιοι, αλλά όχι όλοι, απ’ αυτούς τους κινδύνους.

Οι δραστηριότητες ποικίλλουν από ταξίδι σε ταξίδι και μπορεί να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε : πεζοπορία, ταξίδι με σακίδιο πλάτης και αναρρίχηση σε περιβάλλοντα ευρείας ποικιλίας συμπεριλαμβανομένων βράχου, χιονιού και πάγου, ποδηλασία σε μονοπάτια και δρόμους με ευρεία γκάμα συνθηκών εδάφους και όγκου κίνησης, ορειβασία, αναρρίχηση με εξοπλισμό αναρρίχησης και πορεία σε σχοινιά χρησιμοποιώντας καλώδιο τύπου zip και κούνιες από σχοινιά, κατάβαση ορμητικών ποταμών με σχεδία, καγιάκ σε ποταμό, καγιάκ και κανό σε θάλασσα, κολύμβηση, κατάδυση με αναπνευστήρα και σερφ, ψάρεμα.

Τα ταξίδια της Greek Philosophy Experiences μπορεί να περιλαμβάνουν ταξίδια σε δυσπρόσιτα μέρη, συχνά πολλές ώρες μακριά από ιατρικές εγκαταστάσεις. Η μεταφορά, οι εκκενώσεις και η ιατρική φροντίδα μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά, οι επικοινωνίες μπορεί να καθυστερήσουν, να περιοριστούν ή να μην είναι διαθέσιμες.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και απειλές συμπεριλαμβάνουν ορμητικά, βαθιά ή κρύα νερά, έντομα, φίδια και αρπακτικά, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ζώων, πτώση και κατολίσθηση βράχων, αστραπή, ξαφνικές πλημμύρες και απρόβλεπτες δυνάμεις της φύσης, συμπεριλαμβανομένου του καιρού που μπορεί να αλλάξει σε ακραίες συνθήκες χωρίς προειδοποίηση. Οι πιθανοί τραυματισμοί και ασθένειες περιλαμβάνουν την υποθερμία, τα κρυοπαγήματα, ασθένειες λόγω μεγάλου υψομέτρου, έγκαυμα, θερμοπληξία, αφυδάτωση και άλλες ήπιες ή σοβαρές καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους. Εγώ (ο συμμετέχων του ταξιδίου) αποδέχομαι και κατανοώ ότι τα ταξίδια της

Greek Philosophy Experiences περιλαμβάνουν κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου για τους συμμετέχοντες. Κατανοώ ότι η ανωτέρω περιγραφή αυτών των κινδύνων δεν είναι πλήρης και ότι άλλοι άγνωστοι ή απρόβλεπτοι κίνδυνοι μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια περιουσίας, τραυματισμό ή θάνατο. Συμφωνώ να αναλάβω την ευθύνη για τους εγγενείς κινδύνους που αναγνωρίζονται στο παρόν και εκείνους τους εγγενείς κινδύνους που δεν αναγνωρίζονται συγκεκριμένα. Αποδέχομαι ότι η συμμετοχή σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι καθαρά εθελούσια, κανείς δεν υποχρεώνει τη συμμετοχή και αυτή επιλέγεται έχοντας πλήρη γνώση των εγγενών κινδύνων.

Εγώ ( ο συμμετέχων στο ταξίδι) αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια προσωπικής περιουσίας, και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτών των εγγενών κινδύνων και ρίσκων που αναγνωρίζονται ανωτέρω, καθώς και αυτών των εγγενών κινδύνων και ρίσκων που δεν αναγνωρίζονται συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της αμέλειας μου συμμετέχοντας σ’ αυτή τη δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

  1. Απαλλαγή και Παραίτηση από Ευθύνη

ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. Αποδέχομαι αυτή τη Συμφωνία Συμμετέχοντα Εκδρομής (ο συμμετέχων στο ταξίδι), δηλώνοντας ότι δεν έχω καμία σωματική πάθηση ούτε λαμβάνω ιατρικές προφυλάξεις, οι οποίες θα επηρέαζαν δυσμενώς την ικανότητα μου να λάβω μέρος στο πρόγραμμα ή σε άλλες σωματικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες προσφερόμενες από τα ταξίδια της Greek Philosophy Experiences. Κατανοώ πλήρως ότι η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ή σε άλλες δραστηριότητες μπορεί να αποβεί επιβλαβής για την υγεία μου και εκούσια αναλαμβάνω όλους τους κινδύνους που σχετίζονται μ’ αυτές τις δραστηριότητες.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ. Συμφωνώντας με τους όρους που περιγράφονται εδώ και σε άλλα σημεία του δικτυακού τόπου της Greek Philosophy Experiences, δια του παρόντος παραιτούμαι και αποποιούμαι των δικαιωμάτων και αξιώσεων μου για αποζημίωση ή αναζήτηση ευθυνών που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε ένα ταξίδι της Greek Philosophy Experiences, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της αποζημίωσης ως αποτέλεσμα απρόβλεπτων γεγονότων , συμπεριλαμβανομένων των καιρικών φαινομένων, των τοπικών πολιτικών καταστάσεων, της πυρκαγιάς ή απρόβλεπτης φυσικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου θανάτου. Απαλλάσσω την Greek Philosophy Experiences συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών της, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των ξεναγών και των συνεργατών από την ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό, ασθένεια, συναισθηματική βλάβη, επιβληθέντα έξοδα ταξιδίου ή βλάβη περιουσίας που μπορεί να υποστώ ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου σ’ αυτό το ταξίδι.

Προς όφελος όλων όσων συμμετέχουν στο ταξίδι, η Greek Philosophy Experiences διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιονδήποτε συμμετέχοντα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, και στην περίπτωση που αποφασίσει, κατά τη διακριτική και αποκλειστική της ευχέρεια, ότι ένας συμμετέχων διαταράσσει την αρμονία του ταξιδίου, μπορεί χωρίς καμία δέσμευση να καταβάλλει αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, να εκδιώξει αυτόν τον συμμετέχοντα από το ταξίδι. Η Greek Philosophy Experiences δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιονδήποτε συμμετέχοντα που εγκαταλείπει το ταξίδι πριν την ολοκλήρωση του ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα αναληφθεί από οποιονδήποτε συμμετέχοντα που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του ταξιδίου.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις από την ομάδα μας.

You have Successfully Subscribed!